Forhandler af PhotoModeler i Danmark, Norge og Sverige

Arkitekter

PhotoModeler er meget velegnet til 3D opmåling og dokumentation af eksisterende forhold, både når det gælder renovering, tilbygning og infill opgaver. Med PhotoModeler kan du fremstille et målfast ortofoto, der både gengiver bygningen  "as-built" og viser flere detaljer end en facadetegning. De fotorealistiske 3D modeller kan du eksportere til et CAD program og endda direkte til Google Earth.

Ingeniører, landinspektører

PhotoModeler er grundlæggende et fotogrammetrisk program, der med et godt digitalt kamera kan lave opmålinger, der kvalitetsmæssigt matcher totalstationer. De målte punkter kan desuden dokumenteres via fotos. Mange muligheder for udprint af koordinater, længder, arealer, volumen.  3D modeller kan exporteres i mange filformater til bl.a AutoCad og 3D Studio Max.

 

Arkæologer

Arkæologer er ofte under tidspres med en bulldozer lige i nakken.

Arkæologen kan scanne sine fund med et digitalt kamera og derefter opmåle og fremstille 3D dokumentation. PhotoModeler producerer rigtige ortofotos med GeoTiff referencer til bl.a MapInfo. Også velegnet til maritimt arkæologi.
Når fundene skal formidles kan det gøres som 3D fotorealistiske modeller.

Spil-designere, 3D-grafikere, filmfolk

PhotoModeler er et stærkt værktøj til designer af spil, animation og multimedie. Med photoModeler kan der skabes fotorealistiske 3D modeller der kan indgå i den spændende CAD verdenen. PhotoModeler kan exportere i mange formater til programmer som MAYA, 3D Studio Max, XSI, Cinema 4D etc.

Producenter, forskere

Til industrien er PhotoModeler oplagt til digitalisering af arbejdsmodeller, der derved kan exporteres til et CAD miljø for videre forarbejdning. Eksisterende maskiner, bygninger og installationer kan dokumenteres og opmåles i forbindelse med tilpasning eller udbygning. PhotoModeler kan opmåle 3-dimmensionelle kurver og flader. CT modulet, som nu er en integreret del af PM2010, finder selv de kodede targets og speeder processen op.

Kriminalteknikere, retsmedicinere

PhotoModeler bruges verdenen over af politiets teknikere til opmåling af gerningssted og opmåling af gerningsmænd ud fra vidooptagelserne.

Særlig velegnet er PhotoModeler til 3D opmåling, dokumentation og analyse af færdselsuheld, hvor trafiksituationen hurtigt kan fotograferes og senere genskabes.

PhotoModeler 2016
Link til EOS
Nu er PhotoModeler 2016 frivet.
Den er hurtigere - den egner sig særligt til drone projekter - den er egnet til store projekter og så er den skrevet helt om.
Se vigtige nyheder her.
Drone
Fotografering med drone
Fotografering med drone. Volumenberegning. Se artikel og video
Prøv PM i 10 dage
Vedligeholdelses aftale
Tips & Tricks
Scanning af Helleristninger
Massleberg
Link til EOS
Link til EOS